De Nardusbloem
Akkerweg 57   |   Musselkanaal
Tel. 0599-653127   |   inloophuis@nardus.nl
@denardusbloem

Nu Inloophuis De Nardusbloem als locatie gaat sluiten, wordt deze pagina tot 1 juli 2018 gebruikt om informatie te geven over Nardus Digitalis; een initiatief dat ontstaan is vanuit de vrijwilligersgroep. bereikbaar via facebook: https://www.facebook.com/nardusdigitalis/

We zijn van start gegaan

Jawel het is gelukt! 
Voor januari 2018 zijn de eertse maandelijkse activiteiten aangemeld en de aanmeldingen beginnen ook binnen te komen. FIJN.
Iedereen kan zich nog aanmelden om lid te worden van een of meerdere groepen en als u daarvoor hulp nodig heeft vraag het elkaar of ons.
 

Vanaf 19 december: Hulp bij het starten van facebook of Nardus Digitalis

Dinsdagmiddag 19 december was er de mogelijkhedi om hulp te krijgen bij het starten van facebook en Nardus digitalis. Leuk hoeveel mensen zich weer melden.
Helaas ging niet alles goed of vlekkeloos, maar de opstart was er. Laat je niet ontmoedigen als je wilt willen we je (blijven) helpen.

En er is een handleiding speciaal voor Nardus Digitalis gemaakt waar je op terug kunt vallen. (Wel op je laptop of computer even mee oefenen want op telefoon of tablet ziet het er anders uit)
 

We bouwen gestaag door, verslag van 6 december

Vanmorgen weer met het fb ombouw-clubje bij elkaar gezeten om aan de Nardus Digitalis te knutselen.
We worden er allemaal blij van om te zien hoe het al begint te leven. Alle vier de standaard groepen hebben een datum voor januari en organisatoren. 
Dat betekent ook dat er steeds meer vraag komt naar hulp bij het starten van facebook en/of de Nardus pagina.
Vanmorgen hebben we ons dan ook op 2 dingen gericht:

 • Het verfijnen van de facebookpagina. Er staat b.v. nu ook een algemene beschrijving in het eerste bericht.
 • Lijstje gemaakt over het starten van facebook en de werking van Nardus Digitalis, zodat we jullie binnenkort een mail kunnen sturen om daarvoor afspraken te maken.

 

 

Een begin met Nardus Digitalis, verslag van 28 november

Dinsdagmiddag 28 november hebben 5 vrijwilligers en gasten zich bezig gehouden met het ombouwen van de Facebookpagina. Wat is gestart:

 • Zoals jullie kunnen zien is de naam veranderd van Inloophuis De Nardusbloem naar Nardus Digitalis.
 • Er zijn inmiddels 5 groepen toegevoegd aan de pagina, waar iedereen zich als lid kan aanmelden.
 • Je kunt je bij alle groepjes aanmelden.
 • Voor alle groepen geldt: We zijn een supportgroep, dat wil zeggen dat iedereen kan deelnemen op een manier die bij/voor jou past. Organiseer je graag en kun je het ook..... doen! Organiseer je graag maar lukt het je niet..... niet doen, maar wel lekker meedoen!
  Kun je of heb je geen energie om te organseren..... gewoon lekker meedoen, ook dan draag je bij!
 • Nog niet alles is al af en nog niet alle informatie is al bijgewerkt/aangepast. Dus heb geduld en als je ideeen hebt voor verbeteringen of aanvullingen, meldt het bij Angela en/of Desiree.
 • Er komt nog uitleg voor niet-facebookgebruikers als de pagina klaar is, dus nog even geduld!!!

   

Praten over Nardus Digitalis, verslag van 22 november

Met  17 vrijwilligers en gasten hebben we bij elkaar gezeten om na te denken over het handen en voeten geven aan Nardus Digitalis. Het was een morgen waar veel besproken is en waar we langzaamaan allemaal ideeën kregen over hoe we elkaar op een Nardusmanier kunnen blijven ontmoeten.

Concrete vervolgstappen: Komende week gaat er door een “ombouwgroepje” gestart worden met het ombouwen van de facebookpagina van het inloophuis naar Nardus Digitalis. Het wordt een openbare pagina, waar we activiteiten op delen. Activiteiten die we zelf organiseren, maar ook activiteiten die door anderen in de regio worden georganiseerd (bv. een uitnodiging voor een lezing, een informatiedag, een samenloop) die bestemd zijn voor de doelgroep. Daarmee willen we ook anderen uitnodigen om deel uit te gaan maken van de ‘Nardusfamilie’.
Er zullen spelregels en doelstellingen opgenomen worden.

BESLOTEN GROEPEN
Op de facebookpagina worden ook besloten groepen aangemaakt. In eerste instantie 4 stuks, van activiteiten die maandelijks (op een dinsdag of woensdag) georganiseerd worden:
1. Wandelen – in de eerste week van iedere maand een wandeling van 3-5 km
2. Koffiepraat/thema –in de tweede week van iedere maand elkaar ontmoeten, evt. met een thema
3. Creatief – in de derde week van iedere maand een workshop
4. Samen koken samen eten – in de vierde week van iedere maand een gezamenlijke maaltijd

Daarmee is er alvast iedere week iets te doen.
Ook kan iedere groepsdeelnemer  binnen de groep extra  activiteiten organiseren (bv. de wandelgroep biedt ook langere wandelingen, of wandelt ook op een heel andere dag of avond,…)
Iedereen kan zich aanmelden bij één of meerdere groepen, waar hij/zij interesse in heeft.
In eerste instantie kan er door de groepen voor de maandelijkse activiteit gebruik gemaakt worden van de locatie van deNardusbloem, waarbij het goed is om als groep ook na te gaan denken over alternatieve locaties.

CENTRALE BIJEENKOMSTEN
Iedere 2 a 3 maanden wordt er een bijeenkomst georganiseerd, waarbij iedereen elkaar kan ontmoeten.  Op 14 februari, tijdens de slotdag van Inloophuis De Nardusbloem, wordt de datum van de eerstvolgende bijeenkomst vastgesteld.

HULP BIJ FACEBOOK
Zodra de facebookpagina omgebouwd is en Nardus Digitalis dus beschikbaar is, zal er ook de mogelijkheid geboden worden om persoonlijk hulp te krijgen bij het gebruik van facebook.

PLANNING:
Tot 19 december worden alle activiteiten van het inloophuis nog gewoon door haar vrijwilligers georganiseerd. Tijdens deze activiteiten wordt er steeds aandacht besteed aan de ontwikkeling van Nardus Digitalis en de groepjes. Zoals bijvoorbeeld het bepalen van een dagdeel op de dinsdag of woensdag voor de maandelijkse activiteit en wie de eerstvolgende organisatie doet:
28 nov. - Samen koken samen eten: bepalen dagdeel/datum in januari voor samen koken (30 of 31 januari)
29 nov. - Open atelier: bepalen dagdeel/datum in januari voor creatief (23 of 24 januari)
5 dec. – Spelmiddag: bepalen dagdeel/datum in januari voor koffiepraat/thema (16 of 17 januari)
6 dec. – Wandeling met snert: bepalen dagdeel/datum in januari voor wandelen (9 of 10 januari)

Wordt dus vervolgd.

Nardus Digitalis, gelanceerde idee├źn 14 november

Waarom een Nardus Digitalis?
Inloophuis de Nardusbloem bestaat 10 jaar lang. Wat is al die jaren de kern van het inloophuis? De groep mensen die zich er mee verbonden weten, die zich er voor inzetten, zich er thuis voelen, zowel gasten als vrijwilligers.  Voor langere of kortere periode, intensief of regelmatig, bij bijna alle activiteiten of bij een aantal favoriete activiteiten. Bij speciale gelegenheden als platformdagen maar ook al die SamenLopen voor Hoop die we met elkaar mochten beleven. Volgers via twitter en facebook.

Nu Inloophuis De Nardusbloem als locatie gaat sluiten, willen wij de mensen die De Nardusbloem maakten tot wat zij is, een digitaal alternatief bieden: Nardus Digitalis.

Wat is Nardus Digitalis?
Het inloophuis heeft een facebookpagina die onder verantwoordelijkheid valt van de Stichting Nardus. Maar nu het inloophuis gaat sluiten, willen we die pagina ombouwen opdat er door alle betrokkenen, volgers (en wellicht nieuw geïnteresseerden) van het inloophuis een digitale plek ontstaat, waar zij elkaar kunnen treffen, informeren en initiatieven kunnen nemen. Zodat iedereen die hier in de regio met de ziekte kanker wordt geconfronteerd een “plaats” heeft, waar hij/zij welkom is met zijn verhaal.  Deel kan nemen/ zelf organiseren van activiteiten of samen naar activiteiten gaan die in de regio gehouden worden.

Voor wie is Nardus Digitalis bedoeld?
Een digitale supportgroep van mensen in de Kanaalstreek die geconfronteerd zijn of werden met de ziekte kanker. Met als startpunt vrijwilligers en gasten van Inloophuis De Nardusbloem die op deze nieuwe manier door willen gaan met elkaar te ontmoeten, te steunen en die zelf en/of samen activiteiten willen organiseren of daaraan deelnemen.

Eerste ideeën voor de opzet van een Nardus digitalis:

 • Aanpassen van de bestaande Facebookpagina van Inloophuis De Nardusbloem.
 • De naam zal t.z.t. omgezet worden in Nardus Digitalis. De facebookpagina wordt op termijn los gekoppeld van de website.
 • Een algemene Facebookpagina voor mensen (in de regio)die te maken hebben gehad met de ziekte kanker, zelf of in hun omgeving. 
  Aan de pagina kunnen groepen "gehangen" worden waar mensen lid van kunnen worden, zoals een wandelgroep, een samen koken groep, een koffiepraatgroep, etc.
 • In eerste insantie kunnen alle (oud) gasten en (oud) vrijwilligers  lid worden van één of meerdere groepjes, als ze dat willen. Maar ook "nieuwkomers" kunnen zich aanmelden.
 • Er zal aandacht zijn voor mensen die geen facebook-ervaring hebben.
 • De pagina wordt door een aantal mensen beheerd en vormgegeven, maar de bedoeling is wel dat op termijn iedereen activiteiten kan organiseren. Wie een initiatief neemt, is dan verantwoordelijk voor de invulling. Met duidelijke berichtgeving over het programma, de datum, tijd en kosten.
 • De pagina is bedoeld als ondersteunend netwerk en de vraag is om de berichten op de pagina daar bij aan te laten sluiten (het is niet de bedoeling om deze pagina als persoonlijke tijdslijn te gebruiken).
 • Doelstelling is om zo laagdrempelig mogelijk te blijven. Met respect voor ieders inbreng en mogelijkheden en met creativiteit om de kosten zo laag mogelijk te houden (bv. lunchpakket mee, materiaal van thuis meenemen). Steun ook hierin elkaar.

Planning

Eerstvolgende activiteiten

20
jun

Woensdagmiddag
Creatief

De Nardus Digitalis - creatief groep heeft vanmiddag haar maandelijke...

Lees meer »

26
jun

Dinsdagavond
Samen BBQ-en

De traditie van de jaarlijkse BBQ op de laatste dinsdag van juni in De...

Lees meer »

Vragen?

Heeft u vragen?

Bel met 0599 653127

Of doe een emailtje naar:
info@denardusbloem.nl