De Nardusbloem
Akkerweg 57   |   Musselkanaal
Tel. 0599-653127   |   inloophuis@nardus.nl
@denardusbloem

Inloophuis De Nardusbloem valt onder de Stichting Nardus. Deze stichting draagt zorg voor het beleid en de visie van Inloophuis De Nardusbloem.

De dagelijkse leiding van het inloophuis is in handen van de coordinatoren. De gastvrouwen en gastheren ontvangen de gasten en dragen zorg voor de verschillende activiteiten. Zij brengen hun eigen levenservaring, (beroepsmatige) kennis en hobby's mee en hebben een training gevolgd t.b.v. hun rol in het inloophuis.

Inloophuis De Nardusbloem en Stichting Nardus gaan stoppen

Musselkanaal, november 2017

Aan: iedereen die bij Inloophuis De Nardusbloem betrokken is (geweest),

Afgelopen zomer hebben Hans en Wilma aangegeven op niet al te lange termijn te willen gaan stoppen met hun werkzaamheden voor het inloophuis. Ruim 10 jaar geleden hebben ze het initiatief genomen om Inloophuis De Nardusbloem in Musselkanaal op te zetten, hun pand hiervoor ter beschikking te stellen en de coördinerende taken op zich te nemen.
En wat heeft het inloophuis de afgelopen 10 jaar veel gebracht! De enorme betrokkenheid en grote inzet van heel veel vrijwilligers al die jaren, gasten die in een moeilijke tijd van hun leven in het Inloophuis een welkome en warme plek vonden, verenigingen en organisaties die met hun financiële bijdragen dit alles ondersteunden en bovenal het niet aflatende enthousiasme en de inspirerende wijze waarop Hans en Wilma dit alles hebben gecoördineerd. Het Inloophuis heeft in de Kanaalstreek, maar ook daarbuiten een goede naam opgebouwd. Wij zijn daar trots op. Wij hebben grote waardering voor ieders inzet.  

Als bestuur hebben we de laatste jaren echter ook gedeeld in de toenemende zorg om de bezetting van de vrijwilligers op een verantwoord peil te houden en de afnemende instroom van nieuwe gasten.
Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat het nu dan ook de juiste tijd is om geheel te gaan stoppen met het  inloophuis, waarbij we ons wel realiseren dat we daarmee mensen deze fijne plek ontnemen.

Maar we eindigen niet in mineur:

Op 13/14 november 2017 vieren we met elkaar dat Inloophuis De Nardusbloem haar deuren 10 jaar open heeft gehad en dat er al die tijd een warm team van vrijwilligers is geweest voor haar gasten! Nogmaals: we zijn daar trots op en we zijn dankbaar voor wat er geweest is.

In samenspraak met de vrijwilligers zullen Hans en Wilma de activiteiten van Inloophuis De Nardusbloem afbouwen. Het bestuur zal zich richten op het afronden en opheffen van de Stichting Nardus. Website nardus.nl zal actuele informatie blijven geven tot alles is afgerond. Streefdatum is 1 juli 2018.

Hopend u hiermee op juiste wijze op de hoogte te hebben gebracht.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Nardus,
Melle Leffers
Narda Naafs
Hans Jansen 

Het bestuur van Stichting Nardus

Het bestuur van Stichting Nardus bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Dhr. Melle Leffers
Secretaris Mw. Narda Naafs
Penningmeester Dhr. Hans Jansen
   

Coördinatoren van inloophuis De Nardusbloem

Hans van Eck
Wilma de Lange

Eerstvolgende activiteiten

20
jun

Woensdagmiddag
Creatief

De Nardus Digitalis - creatief groep heeft vanmiddag haar maandelijke...

Lees meer »

26
jun

Dinsdagavond
Samen BBQ-en

De traditie van de jaarlijkse BBQ op de laatste dinsdag van juni in De...

Lees meer »

Vragen?

Heeft u vragen?

Bel met 0599 653127

Of doe een emailtje naar:
info@denardusbloem.nl